Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Viesuju pirkimu organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Planuojami pirkimai

2020 m. supaprastintu viesuju pirkimu planas

Druskininkų sporto centras vykdo skelbiamą apklausą dirbtinė dangos priežiūros įrenginio ir priedų pirkimui.

Pirkimo skelbimas