Dažniausiai užduodami klausimai

1Kaip užregistruoti vaiką į sporto būrelį?
Atvykite į Druskininkų sporto centrą, adresu M. K. Čiurlionio g. 97-2, Druskininkai, sudaryti sutarties. Su savimi turėkite vaiko asmens dokumentą ir sveikatos tikrinimą patvirtinančią pažymą (068 a forma).
2Ar vaikai priimami į Druskininkų sporto centrą visus metus?
Pagrindinis vaikų priėmimas į Druskininkų sporto centrą vyksta mokslo metų pradžioje. Atsiradus laisvų vietų grupėse, gali būti priimami mokslo metų eigoje.
3Koks mėnesinis mokestis už sporto užsiėmimus?
Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-63 nustatytas mėnesinio atlyginimo dydis vienam mokiniui už formalųjį švietimą papildanti ugdymą Druskininku sporto centre: slidinėjimo grupėse – 15 Eur, plaukimo grupėse - 20 Eur, kitų sporto šakų grupėse – 10 Eur.
4Ką reikia daryti jei vaikas nenori lankyti sporto užsiėmimų?
Norintys nutraukti Mokymosi sutartį, turi atvykti į Druskininkų sporto centrą.