Svarbi informacija

  1. Prieš sudarant mokymosi sutartį, būtina patikrinti vaiko sveikatą ir įsitikinti, kad jis gali sportuoti ir užsiiminėti kūno kultūra.
  2. Atvykite į Druskininkų sporto centrą, adresu M. K. Čiurlionio g. 97-2, Druskininkai, sudaryti sutarties. Su savimi turėkite vaiko asmens dokumentą ir sveikatos tikrinimą patvirtinančią pažymą (068 a forma).
  3. Prašymą pateikia ir mokymosi sutartį ar jos nutraukimą pasirašo vienas iš tėvų/globėjų/rūpintojų.
  4. Norintys nutraukti Mokymosi sutartį, turi atvykti į Druskininkų sporto centrą, kabinetą Nr. 2.
  5. Pagrindinis vaikų priėmimas į Druskininkų sporto centrą vyksta mokslo metų pradžioje. Atsiradus laisvų vietų grupėse, gali būti priimami mokslo metų eigoje.
  6. Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-63, mažinamas 100 procentų mėnesio atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą pagal formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas: gabiems mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; kai mokinys nelanko Centro dėl uždarymo remontui, avarinių darbų, Druskininkų savivaldybėje ar šalyje paskelbus ekstremalios situacijos ir/ar karantino ar kitų force majeure atvejų; kai mokinys nelanko Centro dėl ligos ilgiau kaip mėnesį.
  7. Mokestis už ugdymą mokamas už kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 15 d. banko pavedimu. Laukelyje „mokėjimo paskirtis“ nurodoma vaiko vardas ir pavardė, sporto šakos pavadinimas (pvz. Vardenis, Pavardenis, krepšinis) ir kita reikalaujama informacija. REKVIZITAI: Druskininkų sporto centras, įstaigos kodas 301845630, gavėjo bankas: AB Swedbank, sąskaita Nr. LT31 7300 0101 3019 5905.
  8. Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-63 nustatytas mėnesinio atlyginimo dydis vienam mokiniui už formalųjį švietimą papildanti ugdymą Druskininku sporto centre: slidinėjimo grupėse – 15 Eur, plaukimo grupėse - 20 Eur, kitų sporto šakų grupėse – 10 Eur.
  • Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-63, mažinamas 50 procentų mėnesio atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą pagal formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas: antrajam ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, lankančių tą pačią Druskininkų savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigą. Prašymo forma
  • Mus rasite