Dėl situacijos, susijusios su COVID-19 liga

Dėl situacijos, susijusios su COVID-19 liga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo, Druskininkų sporto centro mokinių sportinio ugdymo procesas nuo 2020 m. spalio 26 d. – 2020 m. lapkričio 8 d. vykdomas nuotoliniu būdu.

Rūpimais klausimais prašome kreiptis kontaktiniais telefonais:

–  ūkvedys, vykdantis direktoriaus funkcijas Gintaras Šikšnys – 8 313 59256;

–  direktoriaus pavaduotojas Gintaras Grigas – 8 313 58054.