Druskininkų sporto centras siūlo darbą sporto vadybininkui

Druskininkų sporto centras siūlo darbą sporto vadybininkui

Darbo krūvis – 1 etatas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,0 iki 11,6.

1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį sporto renginių organizavimo ir vykdymo veikloje, projektų rengime ir koordinavime;

1.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo kategorija turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

1.4. geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Word, MS Excel, Internet Explorer).

2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.4. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

2.5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

3. Dokumentai priimami iki 2021 m. rugsėjo 15 d. 12:00 val. elektroniniu paštu sportorastine@druskininkai.lt arba pateikiami asmeniškai Druskininkų sporto centro 6 kabinete.

4. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

5. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugsėjo 16 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką bus informuojama asmeniškai.

6. Informacija teikiama telefonu (8 313) 59 256 arba el. paštu direktorius.dsc@druskininkai.lt