Mokinių individualūs ugdymo planai nuotoliniam mokymui nuo 2020-05-11 d. iki 2020-05-30 d. pagal sporto šakas

Mokinių individualūs ugdymo planai nuotoliniam mokymui nuo 2020-05-11 d. iki 2020-05-30 d. pagal sporto šakas

Individualūs ugdymo planai:

Futbolo berniukų (gim. 2005-2006 m.) antrų metų meistriškumo ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Futbolo berniukų (gim. 2007-2008 m.) pirmų metų meistriškumo ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Krepšinio berniukų (gim. 2002-2003 m.) antrų metų meistriškumo ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Krepšinio berniukų (gim. 2004-2005 m.) trečių metų meistriškumo ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Krepšinio berniukų (gim. 2006-2007 m.) trečių metų meistriškumo ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Krepšinio berniukų (gim. 2008-2010 m.) pirmų metų meistriškumo ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Laisvųjų imtynių berniukų (gim. 2003-2006 m.) antrų metų pradinio rengimo ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Laisvųjų imtynių berniukų ir mergaičių (gim. 2008-2011 m.) antrų metų pradinio rengimo ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Lengvosios atletikos (gim. 2003-2005 m.) antrų metų meistriškumo tobulinimo grupės individualus ugdymo planas

Lengvosios atletikos (gim. 2006-2008 m.) antrų metų pradinio rengimo grupės individualus ugdymo planas

Rankinio mergaičių (gim. 2001-2003 m.) trečių metų meistriškumo ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Rankinio mergaičių (gim. 2004-2005 m.) antrų metų meistriškumo ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Rankinio berniukų (gim. 2009-2010 m.) antrų metų pradinio ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Rankinio berniukų (gim. 2011-2012 m.) pirmų metų pradinio ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Tinklinio mergaičių (gim. 2006-2009 m.) pirmų metų meistriškumo ugdymo grupės individualus ugdymo planas

Tinklinio berniukų (gim. 2009-2011 m.) pirmų metų meistriškumo ugdymo grupės individualus ugdymo planas