Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas ir geriausių sportininkų pagerbimas