Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1126 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, informuojame, kad Druskininkų sporto centro mokinių sportinio ugdymo procesas nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 28 d. vykdomas nuotoliniu būdu.

Rūpimais klausimais prašome kreiptis kontaktiniais telefonais:

–  ūkvedys, vykdantis direktoriaus funkcijas Gintaras Šikšnys tel. 8 313 59256;

–  direktoriaus pavaduotojas Gintaras Grigas tel. 8 313 58054.