Kviečiame dalyvauti Druskininkų savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų atrankos konkurse

Kviečiame dalyvauti Druskininkų savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų atrankos konkurse

 

Kvietimui numatytas finansavimas – 12 000,00 Eur.

Finansuojamos sporto projektų veiklos sritys susijusios su fizinio aktyvumo veikla, skatinančia fizinio aktyvumo plėtrą, sporto renginių organizavimu.

Atrankos prioritetas − Druskininkų viešųjų sporto erdvių (mikrorajonų sporto aikštelės arti bendruomenės, mokyklų stadionai, parkai ir kt.) panaudojimas fizinio aktyvumo veikloms ar renginiams.

Paraiškų rengimas ir reglamentuojantys teisės aktai. Finansavimo principai, reikalavimai pareiškėjams, paraiškoms ir projektams, paraiškų vertinimo bendrieji ir specialieji kriterijai ir kita aktuali informacija patvirtinta:

1. Druskininkų savivaldybės sporto projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas.

2. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. V35-367 „Dėl kvietimo dalyvauti Druskininkų savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų atrankoje teksto ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

Paraiškos ir sąmatos formos:

Paraiškos dalyvauti Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų atrankoje forma;

Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo sporto projekto sąmatos forma.

Kartu su paraiška teikiami dokumentai:

1. Pareiškėjo organizacijos registracijos pažymėjimo kopija;

2. Pareiškėjo organizacijos įstatų (nuostatų) kopija;

3. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą su projekto partneriais dėl projekto veiklų vykdymo, kopijos (jeigu dalyvaujama su partneriais);

4. Įgaliojimas pasirašyti paraišką (jei pasirašo ne organizacijos vadovas);

5. Nuosavą įnašą pagrindžiantys dokumentai;

6. Kiti dokumentai, kuriuos pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiškų teikimo būdas – paraiškos teikiamos elektroniniu paštu: sportas@druskininkai.lt.

Paraiškos, pateiktos kitu būdu, nepriimamos ir nevertinamos.