Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje

Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje

2021 metų Sporto rėmimo fondas Druskininkų sporto centrui skyrė finansavimą vykdyti projektą Nr. SRF-FAV-2021-1-0541 „Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Projektą vykdysime net ketverius metus. (2021-2024 m.). Per ketverius metus projekto veiklose dalyvaus apie 800 Druskininkų  savivaldybės trečių klasių mokiniai, kurie mokysis plaukimo įgūdžių, saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens. Projekto dalyviai pasibaigus projektui gebės įvertinti judėjimo vandenuje ypatumus, judėti pirmyn ir atgal, šonu, keičiant kryptį, šuoliuoti, kai vandens gylis bus iki krūtinės, gebės panerti po vandeniu, sulaikyti kvėpavimą, atlikti taisiklingus plaukimo judesius rankomis ir kojomis taip, kad judėtų į priekį, sugebės nuplaukti bent 25 m. Vaikai plaukimo įgųdžius tobulins iki pat kalėdų, o pasibaigus projektui  kiekvieno mokinio pasiekimai bus įvertinti individualiai. Tikimės, kad įvertinimas suteiks papildomos informacijos tėvams apie jų vaikų plaukimo įgūdžius, bei sugebėjimą saugiai elgtis prie vandens. Gal būt plaukimo pamokos atsiras talentingų plaukikų, kurie susidomės plaukimo sporto šaka ir ateityje pradės lankyti plaukimo treniruotes.

 

Sporto rėmimo fondas projekto vykdymui skyrė 65889,00 eurus, Druskininkų sporto centras prie projekto vykdymo prisideda 7321,00 eurais.