Sausio 13-oji

Sausio 13-oji

                       Kas nutiko 1991 metais sausio 13 dieną, geriausia mena tų tragiškų Lietuvai įvykių amžininkai. Sausio 13-oji šiandien vadinama Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybine švente. Tai paskutinysis Sovietų Sąjungos bandymas jėga užgniaužti Lietuvos nepriklausomybę. Taikūs Lietuvos piliečiai pasipriešino Sovietų Sąjungos siekiams brutalia jėga pavergti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto, Parlamento pastatą ir kitus valstybei svarbius objektus. Pagarbos ir prisiminimo verti tie 14 lietuvių, tuomet paaukojusių savo gyvybes už tai, ką šiandien dalis tautiečių net nelabai vertina: už Lietuvos Laisvę, Nepriklausomybę ir ateitį be komunizmo.

                         Šiandien 8 val. prie Visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ prisijungė ir Druskininkų sporto centro mokiniai, švietimo įstaigos, valstybės institucijos, organizacijos bei visi geros valios žmonės, uždegdami žvakutes languose ir pagerbdami 1991 m. sausio 13 žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą. Šią akciją keturioliktą kartą organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. 2008 m. pirmą kartą surengtą akciją organizavo apie 100 mokyklų, nuo 2010-ųjų prie iniciatyvos prisijungė valstybės institucijos ir Lietuvos ambasados užsienyje.

                      Taip pat Druskininkų sporto centro mokiniai noriai dalyvavo pirmą kartą organizuotame nuotoliniame bėgime Sausio 13 paminėti. Dalyvaudami bėgime, mokiniai galėjo pasirinkti norimas distancijas: 1,3 km; 5 km ir 13 km.