Ugdymo proceso organizavimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną

Ugdymo proceso organizavimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, informuojame, kad Druskininkų sporto centro mokinių sportinio ugdymo procesas nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. vykdomas mišriu ugdymo būdu.

Druskininkų savivaldybės mero potvarkis 2020 m. lapkričio 20 d. Nr. P5-79 „Dėl nustatyto mokesčio už neformalųjį švietimą Druskininkų savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose netaikymo“ (parsisiųsti)

Rūpimais klausimais prašome kreiptis kontaktiniais telefonais:

–  ūkvedys, vykdantis direktoriaus funkcijas Gintaras Šikšnys tel. 8 313 59256;

–  direktoriaus pavaduotojas Gintaras Grigas tel. 8 313 58054.