2023 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1 ketv.

2022 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 4 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1 ketv.

Finansinė atskaitomybė III ketv.

Finansinė atskaitomybė II ketv.

Finansinė atskaitomybė I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys (metinis)

2021 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 4 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1 ketv.

Finansinė atskaitomybė 3 ketv.

Finansinė atskaitomybė 2 ketv.

Finansinė atskaitomybė 1 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys (metinis)

2020 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3 ketv

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2020 m. 1 ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2020 m. 2 ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. 3 ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2020 m. 4 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys (metinis)

2019 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1 ketv._

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 4 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys (metinis)

2018 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 4 ketv.

2017 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1 ketv

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. 2 ketv

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 4 ketv.

2016 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. 1 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. 2 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. 3 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. 4 ketv.

2015 metai

1 ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

2 ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

3 ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Metinis

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita10

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio

Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį2