Skelbiami 2022 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų atrankos konkurso rezultatai

Skelbiami 2022 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų atrankos konkurso rezultatai

Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V35-572 patvirtintas 2022 metais finansuojamų ir nefinansuojamų sporto projektų sąrašas.

Projekto vykdytojas visoje sporto projekto viešinimo medžiagoje bei informacinėse priemonėse turi nurodyti, kad projektas bendrai finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis.

PRIDEDAMA:

ĮSAKYMAS

FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATAI (Druskininkų savivaldybės sporto projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio protokolo priedas).

Sutarties dėl Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo forma

Sutarties 1 priedas „Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo sporto projekto sąmata“

Sutarties 2 priedas „Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo sporto projekto ataskaita“