Dėl situacijos, susijusios su COVID-19 liga

Dėl situacijos, susijusios su COVID-19 liga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1126 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, informuojame, kad Druskininkų sporto centro mokinių sportinio ugdymo procesas nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. vykdomas nuotoliniu būdu.

Druskininkų savivaldybės mero potvarkis 2020 m. lapkričio 20 d. Nr. P5-79 „Dėl nustatyto mokesčio už neformalųjį švietimą Druskininkų savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose netaikymo“ (parsisiųsti)

Rūpimais klausimais prašome kreiptis kontaktiniais telefonais:

–  ūkvedys, vykdantis direktoriaus funkcijas Gintaras Šikšnys tel. 8 313 59256;

–  direktoriaus pavaduotojas Gintaras Grigas tel. 8 313 58054.